Decizia Comisiei din 19 ianuarie 2004 de modificare a Deciziilor 92/260/CEE, 93/197/CEE și 97/10/CE privind admiterea temporară și importurile în Uniunea Europeană de cai înregistrați din Africa de Sud [notificată cu numărul C(2004) 50] (Text cu relevanță pentru SEE) (2004/117/CE)