Kommissionens beslutning af 19. januar 2004 om ændring af beslutning 92/260/EØF, 93/197/EØF og 97/10/EF for så vidt angår midlertidig og anden indførsel af registrerede heste fra Sydafrika til EU (meddelt under nummer K(2004) 50) (EØS-relevant tekst) (2004/117/EF)