Odločba Komisije z dne 19. januarja 2004 o spremembi odločb 92/260/EGS, 93/197/EGS in 97/10/ES glede začasnega sprejema in uvoza registriranih konjev iz Južne Afrike v Evropsko unijo (notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 50) (Besedilo velja za EGP) (2004/117/ES)