Komission päätös, tehty 19 päivänä tammikuuta 2004, päätösten 92/260/ETY, 93/197/ETY ja 97/10/EY muuttamisesta rekisteröityjen hevosten Etelä-Afrikasta Euroopan unioniin suuntautuvan tuonnin ja tilapäisen maahanpääsyn osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 50) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2004/117/EY)