Zamówienia Urzędu Publikacji

Na tej stronie przedstawiono zaproszenia do składania ofert opublikowane przez Urząd Publikacji (według terminu). Po kliknięciu na tytuł otworzy się odpowiednia strona w bazie danych TED (internetowa wersja „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej), na której podano dodatkowe informacje, takie jak specyfikacje i wyjaśnienia. Wszystkie opublikowane informacje o zaproszeniach do składania ofert Urzędu Publikacji (wstępne ogłoszenia informacyjne, ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, coroczne listy wykonawców) można znaleźć w bazie danych TED.

Wstępne ogłoszenie informacyjne

 

Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenia do składania deklaracji zainteresowania

 

Procedury negocjacyjne

Obecnie brak dokumentów w tej kategorii

Coroczne listy wykonawców

The list of contracts concluded in the previous year, under certain value thresholds foreseen in the public procurement directives, for which specific contract award notices have not been published, as well as information concerning specific contracts made by the Publications Office in the previous year against framework contracts can be found in the Financial Transparency System (FTS) under the following link: http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm

Amendments of the existing contracts

2018

2017

2016

Amendments of the existing contracts

Amendments of the existing contracts

Amendments of the existing contracts

Procurement procedures at the Publications Office

Privacy statement for the protection of personal data