Urząd Publikacji Unii Europejskiej (OP Portal)

Informacje prawne

Do informacji na tej stronie mają zastosowanie: zastrzeżenie prawne, informacja o prawach autorskich i przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Zastrzeżenie prawne

Celem strony internetowej Urzędu Publikacji jest udostępnienie ogółowi społeczeństwa informacji o prawodawstwie Unii Europejskiej, wydawanych przez nią publikacjach i jej obszarach działalności. Naszym zadaniem jest stałe zamieszczanie aktualnych i rzetelnych informacji. Będziemy też starali się poprawiać wszelkie zgłoszone nam błędy.

Urząd Publikacji nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za informacje znajdujące się na tej stronie internetowej. Informacje te:

  • mają charakter ogólny i nie odnoszą się do konkretnych sytuacji, osób ani podmiotów
  • niekoniecznie są szczegółowe, wyczerpujące, dokładne lub aktualne
  • czasami zawierają linki do zewnętrznych serwisów, nad którymi Urząd Publikacji nie sprawuje kontroli i za które nie ponosi odpowiedzialności
  • nie stanowią porad dotyczących spraw zawodowych ani prawnych (jeżeli istnieje potrzeba specyficznej porady, prosimy skonsultować się z odpowiednim profesjonalnym doradcą).

Zaznaczamy, że nie możemy zagwarantować, iż tekst dokumentu udostępnionego online jest identyczny z oficjalnie przyjętą wersją. Wyłącznie „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” (jego wydanie papierowe lub od 1 lipca 2013 r. jego wydanie elektroniczne dostępne w portalu EUR-Lex) jest autentyczny i wywołuje skutki prawne.

Naszym celem jest ograniczenie do minimum zakłóceń wynikających z błędów technicznych. Jednak niektóre dane i informacje na naszej stronie internetowej mogą być opracowane lub zapisane w postaci plików lub formatów zawierających błędy, a tym samym nie możemy zagwarantować, że nasze usługi będą świadczone w sposób ciągły lub nie będą podlegać zakłóceniom spowodowanym przez tego rodzaju problemy. Urząd Publikacji nie ponosi odpowiedzialności za takie problemy wynikające z korzystania z tej strony internetowej lub innych zewnętrznych serwisów, do których ta strona zawiera linki.

Celem tego zastrzeżenia prawnego nie jest ograniczenie odpowiedzialności Urzędu Publikacji w sposób sprzeczny z wymogami ustanowionymi w obowiązujących przepisach prawa krajowego ani wyłączenie jego odpowiedzialności za kwestie, które na gruncie tego prawa nie podlegają wyłączeniu.