Publications Office of the EU
About us: what we do - Over het Bureau voor publicaties
Dockbar
NL What we do new

Wat we doen

Het Bureau voor publicaties van de Europese Unie:

 
  1. Steunt het Publicatiebureau het beleid en de communicatieactiviteiten van de instellingen, agentschappen en organen van de EU met zijn diensten en biedt hun expertise en synergieën op een aantal gebieden.
  2. Zorgt het Publicatiebureau met haar modellerings- en referentiëringsactiviteiten ervoor dat de diverse informatiebronnen afkomstig van instellingen, agentschappen en organen van de EU de vorm krijgen van informatie en gegevens die “FAIR” zijn: vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar (“Findable, Accessible, Interoperable, Reusable”).
  3. Zorgt het Publicatiebureau ervoor dat al deze officiële informatie en gegevens van de EU — een essentieel onderdeel van de hedendaagse data-economie — aan het publiek ter beschikking wordt gesteld ter ondersteuning van transparantie, economische activiteit, de ontwikkeling van moderne technologieën zoals kunstmatige intelligentie en de toegang tot kennis in het algemeen.
  4. Zorgt het Publicatiebureau ervoor dat deze gegevens bewaard blijven en toegankelijk worden gemaakt voor toekomstige generaties.
  5. Werkt het Publicatiebureau regelmatig en in toenemende mate samen met burgers om zijn doelstellingen te helpen verwezenlijken.

Om meer over onze activiteiten te weten te komen, kan u hieronder ons laatste jaarlijks beheersverslag en jaarlijks activiteitenverslag raadplegen.