Publications Office of the EU
Legal notices: Disclaimer - Over het Bureau voor publicaties
Dockbar
Disclaimer

Bureau voor publicaties van de Europese Unie (PB-portaal): Juridische mededelingen

 

Disclaimer

Met deze website wil het Bureau voor publicaties u zo goed mogelijk informeren over de wetgeving, de publicaties en het beleid van de Europese Unie. Ons doel is deze informatie actueel en accuraat te houden. Als we opmerkzaam worden gemaakt op fouten, doen we ons best die te verbeteren.

Het Bureau voor publicaties aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de informatie op deze website.

Deze informatie:

  • is algemeen van aard en gaat niet over de specifieke omstandigheden van individuele personen of organisaties;
  • is niet noodzakelijkerwijs volledig, accuraat of up-to-date;
  • bevat soms links naar externe websites waarover het Bureau voor publicaties geen zeggenschap heeft en waarvoor het ook geen verantwoordelijkheid draagt;
  • mag niet worden beschouwd als professioneel of juridisch advies (daarvoor moet u altijd een deskundige raadplegen).

We kunnen ook niet garanderen dat een onlinedocument exact overeenstemt met de officieel aangenomen tekst. Alleen het Publicatieblad van de Europese Unie (de gedrukte versie, of sinds 1 juli 2013 de elektronische versie op de website EUR-Lex) is authentiek en heeft rechtsgevolgen.

Wij proberen problemen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Bij het aanmaken of structureren van gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel fouten optreden die de dienstverlening kunnen verstoren. Het Bureau voor publicaties aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die voortvloeien uit uw bezoek aan deze website of externe websites waarnaar wordt verwezen.

Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van het Bureau voor publicaties in strijd met de toepasselijke nationale wetgeving in te perken of uit te sluiten.