Over ons - Over het Bureau voor publicaties

Dockbar

NL- About us home - Who we are new

Missie Visie Waarden
mission

Onze missie

 

Het Bureau voor publicaties van de Europese Unie is de officiële aanbieder van uitgeverijdiensten voor alle instellingen, organen en agentschappen van de EU. In die hoedanigheid is het bureau een centraal toegangspunt voor EU-wetgeving, bekendmakingen, open data, onderzoeksresultaten, aankondigingen van overheidsopdrachten en andere officiële informatie.

Het Publicatiebureau heeft tot taak het EU-beleid te ondersteunen en ervoor te zorgen dat dit brede scala aan informatie in de vorm van toegankelijke en herbruikbare gegevens voor het publiek beschikbaar is om de transparantie, de economische activiteit en de verspreiding van kennis te bevorderen.

 
vision

Onze visie

 

Een goed geïnformeerde EU, die kan bouwen op tijdige en doeltreffende toegang tot betrouwbare informatie en kennis en die profiteert van alle kansen die daaruit voortkomen voor de samenleving en de economie.

 

Onze waarden

 

Transparantie

Wij bevorderen de transparantie in de hele beleidscyclus van de EU-instellingen om empirisch onderbouwde besluitvorming, verantwoordingsplicht, burgerparticipatie en democratie te bevorderen.

Betrouwbaarheid

Wij streven ernaar dat de inhoud die we verstrekken nauwkeurig en betrouwbaar is, zodat de burgers vertrouwen hebben in de EU als informatieverstrekker.

Toegankelijkheid

Wij geloven dat de toegang tot informatie een mensenrecht is voor alle burgers, ongeacht taal, cultuur, beperking, sociale status, locatie, technologie of de manier waarop zij informatie begrijpen.

Servicegerichtheid

Wij zijn vastbesloten onze diensten aan zowel onze institutionele belanghebbenden als de Europese burgers voortdurend te verbeteren, omdat we een optimale bijdrage willen leveren aan het Europese project.

Who we are - EU Law and Publications website

content

EU Law and Publications website

The EU Law and Publications website offers easy access to EU law. In the future, it will expand its services and give the users a single access point to all the publications, EU law and data managed by the Publications Office.