Publications Office of the EU
Over ons - Over het Bureau voor publicaties
Dockbar
NL- About us home - Who we are new
Missie Visie Waarden
mission

Onze missie

 

Het Bureau voor publicaties van de Europese Unie is de officiële verstrekker van uitgeverijdiensten voor alle instellingen, organen en agentschappen van de EU. In die hoedanigheid is het bureau het centrale toegangspunt tot het EU-recht, maar ook tot EU-publicaties, open data, onderzoeksresultaten, aankondigingen van aanbestedingen en andere officiële informatie van de EU. Het Publicatiebureau speelt zodoende een centrale rol bij het informeren van het publiek over wat de EU doet en wat de EU voor hen betekent, en bij het ontsluiten van de kracht van data.

Het bureau heeft tot taak het EU-beleid te ondersteunen als expertisecentrum voor het beheer van informatie, data en kennis, en dit brede spectrum aan informatie voor iedereen beschikbaar te maken in de vorm van toegankelijke en herbruikbare gegevens om de transparantie, de economische activiteit en de verspreiding van kennis te bevorderen.

 
vision

Onze visie

 

Een goed geïnformeerde EU, die kan bouwen op tijdige en doeltreffende toegang tot betrouwbare informatie en kennis en die profiteert van alle kansen die daaruit voortkomen voor de samenleving en de economie.

 

Onze waarden

 

Transparantie

Wij bevorderen de transparantie in de hele beleidscyclus van de EU-instellingen om empirisch onderbouwde besluitvorming, verantwoordingsplicht, burgerparticipatie en democratie te bevorderen.

Betrouwbaarheid

Wij streven ernaar dat de inhoud die we verstrekken nauwkeurig en betrouwbaar is, zodat de burgers vertrouwen hebben in de EU als informatieverstrekker.

Toegankelijkheid

Wij geloven dat de toegang tot informatie een mensenrecht is voor alle burgers, ongeacht taal, cultuur, beperking, sociale status, locatie, technologie of de manier waarop zij informatie begrijpen.

Servicegerichtheid

Wij zijn vastbesloten onze diensten aan zowel onze institutionele belanghebbenden als de Europese burgers voortdurend te verbeteren, omdat we een optimale bijdrage willen leveren aan het Europese project.

Who we are - EU Law and Publications website
content

EU Law and Publications website

The EU Law and Publications website offers easy access to EU law. In the future, it will expand its services and give the users a single access point to all the publications, EU law and data managed by the Publications Office.