Aanbestedingen van het Publicatiebureau

Alleen aanbestedingen van het Publicatiebureau worden hier vermeld, in de volgorde van hun deadlines. Als u op de titel klikt, gaat u naar de desbetreffende pagina in de database TED (onlineversie van het Supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie), waar u ook bijlagen, zoals specificaties of verduidelijkingen, vindt. Alle gepubliceerde informatie over aanbestedingen van het Publicatiebureau (vooraankondigingen, aanbestedingsberichten en gunningsberichten, jaarlijkse lijsten van contractanten) zijn opgenomen in TED.

Vooraankondigingen 

 

Aanbestedingen

Oproepen tot het indienen van blijken van belangstelling

 

Procedures van gunning door onderhandelingen

Er zijn momenteel geen documenten in deze categorie

Jaarlijkse lijsten van contracten

The list of contracts concluded in the previous year, under certain value thresholds foreseen in the public procurement directives, for which specific contract award notices have not been published, as well as information concerning specific contracts made by the Publications Office in the previous year against framework contracts can be found in the Financial Transparency System (FTS) under the following link: http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm

Amendments of the existing contracts

2018

2017

2016

Amendments of the existing contracts

Amendments of the existing contracts

Amendments of the existing contracts

 

Procurement procedures at the Publications Office

Privacy statement for the protection of personal data