Komisijos sprendimas 2006 m. birželio 14 d. dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu, kurį Bendrijos naminiams paukščiams sukelia gripo viruso H5N1 potipis, ir panaikinantis Sprendimą 2006/135/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 2400) (Tekstas svarbus EEE) (2006/415/EB)