Komisijas Lēmums ( 2006. gada 14. jūnijs ) par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnu H5N1 apakštipa putnu gripu Kopienas mājputniem un Lēmuma 2006/135/EK atcelšanu (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 2400) (Dokuments attiecas uz EEZ) (2006/415/EK)