Komission päätös , tehty 14 päivänä kesäkuuta 2006 , korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N1-alatyypin esiintymiseen yhteisön siipikarjassa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä ja päätöksen 2006/135/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 2400) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2006/415/EY)