Tevékenységünk - A Kiadóhivatal

Dockbar

Who we are - What we do

content

Tevékenységünk

A Kiadóhivatal készíti el és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapját, amely naponta jelenik meg az EU 23 hivatalos nyelvén

A Kiadóhivatal készíti el és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapját, amely naponta jelenik meg az EU 23 hivatalos nyelvén (vagy mind a 24 hivatalos nyelven, ha az adott lapszám ír nyelven is megjelenik).

2013. július 1-je óta a Hivatalos Lap elektronikus kiadása hiteles és joghatással bír (216/2013/EU rendelet).

A Kiadóhivatal minden évben – az EU szakpolitikai és kommunikációs tevékenysége keretében – számos kiadványt készít és tesz közzé papír és elektronikus formátumban.

A Kiadóhivatal minden évben – az EU szakpolitikai és kommunikációs tevékenysége keretében – számos kiadványt készít és tesz közzé papír és elektronikus formátumban.

Who we are - Online services

Az online szolgáltatásokat

A Kiadóhivatal több webportált üzemeltet, amelyek különféle szolgáltatásokat nyújtanak az európai polgárok részére:

 • EUR-Lex

  Az EUR-Lex ingyenes hozzáférést biztosít az európai uniós joganyaghoz az EU 23 hivatalos nyelvén (vagy mind a 24 hivatalos nyelven, ha az adott dokumentum ír nyelven is elkészült). Az EUR-Lexen továbbá jól nyomon követhetők az EU jogalkotási eljárásai. A naponta frissített adatbázis több mint hárommillió dokumentumot tartalmaz, melyek közül néhány még 1951-ben keletkezett.

  Ez a kisfilm röviden ismerteti az EUR-Lex portált: hogyan működik, mire használható. A film angol nyelven készült, az EU 24 nyelvén feliratozzuk.

 • Uniós kiadványok

  AzUniós kiadványok az Európai Unió intézményei és egyéb szervei által készített kiadványokat tartalmazó online könyvtár és könyvesbolt.  

 • A nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálján

  A nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálján egy helyen érhetők el az EU intézményei és szervei által kezelt, illetve nyilvántartott adatok.

 • TED

  Az EU közbeszerzési értesítője, a TED (Tenders Electronic Daily) a „Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához” c. kiadvány online változata, amelyben uniós közbeszerzési hirdetmények jelennek meg. A TED-portálon naponta kb. 1 700 közbeszerzési felhívásra lehet pályázni.

 • EU Whoiswho

  Az EU Whoiswho az Európai Unió hivatalos név- és címjegyzéke, amelyben megtalálhatók az uniós intézmények és szervek különböző szervezeti egységeinek a kapcsolattartási adatai.

 • CORDIS

  A CORDIS (Közösségi Kutatási és Fejlesztési Információs Szolgálat) az Európai Bizottság nyilvános adattára és portálja, amely az uniós finanszírozású kutatási projektekkel kapcsolatos információk és projekteredmények közzétételére szolgál.

Eszközök és kézikönyvek

 • Az Intézményközi Kiadványszerkesztési Útmutató foglalja össze a valamennyi uniós intézményre és szervre nézve kötelező helyesírási és kiadványszerkesztési szabályokat. A kiadvány az EU 24 hivatalos nyelvén érhető el (a horvát nyelvű változat tervezet formájában áll rendelkezésre).

 • Az EU Vocabularies (EU-szótárak) weboldal az uniós intézményekkel és szervekkel kapcsolatos referenciaadat-készletekhez nyújt hozzáférést. A folyamatosan bővülő gyűjtemény tartalmát ellenőrzött szótárak, pl. az EuroVoc, egységes besorolási jegyzékek, adatmodellek, ontológiák, sémák stb. alkotják. A weboldalnak köszönhetően az érdeklődők könnyebben elérhetik, majd felhasználhatják ezeket a szótárakat, továbbá elősegíti az adatcserét és az adatok összekapcsolását.

What we do - Strategic Plans

What we do - Strategic Objectives 2017 - 2025