Rólunk - A Kiadóhivatal
Dockbar
HU- About us home - Who we are new
Küldetés Cél Értékek
mission

Küldetésünk

 

Az Európai Unió Kiadóhivatala valamennyi uniós intézmény, szerv és ügynökség hivatalos kiadószolgálata. E szerepéből adódóan az uniós joganyagok, publikációk, nyílt adatok, kutatási eredmények, közbeszerzési hirdetmények és más hivatalos információk központi elérési pontjaként szolgál.

Küldetése, hogy támogassa az uniós szakpolitikákat, és biztosítsa, hogy mindezen információk hozzáférhető és újrafelhasználható adatokként a nyilvánosság rendelkezésére álljanak, az átláthatóság növelése, illetve a gazdasági tevékenységek és az ismeretterjesztés előmozdítása érdekében.

 
vision

Célunk

 

Egy jól tájékozott uniós közösség kialakítása, amely kellő időben és hatékonyan hozzáfér a megbízható információkhoz és ismeretekhez, és ki tudja aknázni mindazon lehetőségeket, amelyeket mindez a társadalom és a gazdaság számára kínál.

 

Értékeink

 

Átláthatóság

Támogatjuk az átláthatóságot az uniós intézmények szakpolitikai ciklusának minden szakaszában, a tényeken alapuló döntéshozatal, az elszámoltathatóság, a polgári részvétel és a demokrácia előmozdításának jegyében.

Megbízhatóság

Arra törekszünk, hogy az általunk szolgáltatott tartalmak pontosak és megbízhatóak legyenek, hogy az EU a polgárok szemében megbízható információforrás maradhasson.

Hozzáférhetőség

Valljuk, hogy az információhoz való hozzáférés olyan emberi alapjog, amely minden polgárt megillet, nyelvétől, kultúrájától, fogyatékosságától, társadalmi helyzetétől, tartózkodási helyétől, technológiai eszközeitől vagy információbefogadási képességétől függetlenül.

Szolgáltatásközpontúság

elkötelezetten törekszünk arra, hogy mind az intézményi feleknek, mind az európai polgároknak nyújtott szolgáltatásaink színvonalát folyamatosan javítsuk, mert szeretnénk a tőlünk telhető legjobb hozzájárulást nyújtani az európai projekthez.

Who we are - EU Law and Publications website
content

EU Law and Publications website

The EU Law and Publications website offers easy access to EU law. In the future, it will expand its services and give the users a single access point to all the publications, EU law and data managed by the Publications Office.