Legal notices: Accessibility statement - A Kiadóhivatal

Dockbar

Akadálymentesítési nyilatkozat – 2022

Akadálymentesítési nyilatkozat a Kiadóhivatal webhelyeire és tartalmaira vonatkozóan

Legutóbb frissítve: 2021. december 20.

Bevezetés

Az Európai Unió Kiadóhivatala elkötelezetten törekedik arra, hogy minden felhasználó számára egyenlő hozzáférést biztosítson az általa közreadott információkhoz. Az általunk használt keretrendszernek és tervezési mintának központi eleme az akadálymentesség – olyan egyetemes tervezési elveket alkalmazunk, melyek garantálják, hogy weboldalainkat a használt készüléktől függetlenül bárki meg tudja jeleníteni, és tartalmukban eredményesen el tudjon igazodni.

Az Európai Unió hivatalos kiadójaként szigorúan tiszteletben tartjuk az internet akadálymentesítéséről szóló (EU) 2016/2102 irányelv rendelkezéseit, és gondoskodunk arról, hogy az Európai Unió kiadványai és honlapjai minden felhasználó számára hozzáférhetőek legyenek, beleértve a látás- és hallássérült, az értelmi és testi fogyatékos felhasználókat, valamint azokat is, akik nincsenek birtokában a legújabb technológiáknak. Webes oldalaink tartalmához a készülékek széles körével hozzá lehet férni: asztali és laptop számítógépekkel, valamint az internetes böngészésre alkalmas mobil eszközökkel.

Miként felelünk meg a követelményeknek?

 • Webhelyeink teljesítik vagy túllépik a Web Akadálymentesítési Útmutató 2.1. verziója szerinti AA megfelelőségi szintet. Egyes egyedi webes elemek esetében műszaki vagy gyakorlati okokból előfordulhat eltérés.
 • Közzéteszünk online akadálymentesítési nyilatkozatot.
 • Elősegítjük, hogy az akadálymentesítéssel kapcsolatban hiányosságokat észlelő felhasználók felvegyék velünk a kapcsolatot, és bejelentsék a problémákat.
 • Gondoskodunk arról, hogy minden olyan szerződés, amelyet a szolgáltatókkal webes fejlesztések és kiadványok előállítása ügyében kötünk, tartalmazzon akadálymentesítési rendelkezéseket.
 • Akadálymentesítési ellenőrzéseket végzünk belső és külső erőforrásokkal.

A megfelelés határideje

A (2018. szeptember 23-án és azóta közzétett) új honlapok esetében: 2019. szeptember 23.
A (2018. szeptember 23-a előtt közzétett) régebbi weboldalak esetében: 2020. szeptember 23.
A mobilalkalmazások esetében: 2021. június 23.

Kivételek

Az internet akadálymentesítéséről szóló (EU) 2016/2102 irányelv nem alkalmazandó a következő webhelyekre és mobilalkalmazásokra:

 • a 2018. szeptember 23. előtt közzétett Office-fájlformátumú tartalmak (kivéve, ha a szervezet által végzett feladatokhoz kapcsolódó aktív adminisztratív folyamatokhoz szükséges);
 • a 2020. szeptember 23-a előtt közzétett video- és audiofelvételek és egyéb időfüggőmédia-felvételek;
 • élő video- és audioközvetítések, és egyéb időfüggőmédia-közvetítések;
 • online térképek – a navigációs célra szánt térképek esetében azonban csak akkor, ha az alapvető információk elérhetők akadálymentes digitális formában;
 • harmadik fél által szolgáltatott tartalom, melynek kifejlesztését nem az adott szervezet finanszírozta, végezte vagy felügyelte;
 • gyűjteményi darabok olyan reprodukciói, amelyek nem tehetők teljes mértékben hozzáférhetővé;
 • 2019. szeptember 23. előtt közzétett extranet- és intranettartalmak, melyekhez zártkörű csoportok férhetnek csak hozzá, és nem a nagyközönség, a következő érdemi átalakításuk megvalósításáig;
 • archívumok – olyan honlapok és alkalmazások, melyek tartalmára nincs szükség az aktuális adminisztratív folyamatokhoz, és amelyek 2019. szeptember 23. óta se nem módosultak, se nem frissültek.

Nem akadálymentes tartalom

 • Egyes címkék nem egyértelműek. Ez nem felel meg a Web Akadálymentesítési Útmutató 2.1. verziójában meghatározott 3.3.2. Labels or Instructions (Címkék vagy utasítások) teljesítési feltételnek.
 • A felhasználói felület egyes elemeinek nincs fókuszjelzője. Ez nem felel meg a 2.4.7. Focus visible (Látható fókusz) teljesítési feltételnek.
 • Egyes hibaüzenetek nincsenek egyértelműen összekapcsolva űrlap-vezérlőelemekkel. Ez nem felel meg a 3.3.1. Error identification (Hibaazonosítás) teljesítési feltételnek.
 • Egyes hiperszövegek és linkszövegek nem informatívak. Ez nem felel meg a 2.4.9. Link Purpose (Hivatkozás célja) teljesítési feltételnek.
 • Egyes elemek nincsenek lefordítva a honlapon rendelkezésre álló nyelvekre. Ez nem felel meg a Web Akadálymentesítési Útmutató 2.1. verziójában meghatározott 3.1.2. Language of parts (Szövegrészek nyelve) teljesítési feltételnek.
 • Egyes képekhez nem tartozik helyettesítő szöveg. Ez nem felel meg a Web Akadálymentesítési Útmutató 2.1. verziójában meghatározott 1.1.1. Non-text Content (Nem szöveges tartalom) teljesítési feltételnek.
 • Egyes webhelyeken elégtelen a színkontraszt. Ez nem felel meg a Web Akadálymentesítési Útmutató 2.1. verziójában meghatározott 1.4.3. Contrast Minimum (Minimumkontraszt) teljesítési feltételnek.
 • Egyes elemek nem engedélyezett ARIA-attribútumokat használnak, és a képernyőolvasó szoftver nem észleli őket. Ez nem felel meg a Web Akadálymentesítési Útmutató 2.1. verziójában meghatározott 4.1.2. Name, Role, Value (Név, szerep, érték) teljesítési feltételnek.
 • Egyes funkciók elnevezése nem következetes. Ez nem felel meg a 3.2.4. Consistent navigation (Konzisztens azonosítás) teljesítési feltételnek.

Hozzáférhető dokumentumok

A Kiadóhivatal weboldalainak az a küldetése, hogy közrebocsássák az Európai Unió által készített hivatalos kiadványokat. Webhelyeinken különféle dokumentumokat teszünk közzé: hivatalos közlönyöket, jogi szövegeket, általános jellegű kiadványokat, közbeszerzési hirdetményeket stb. Ezek a kiadványok több nyelven és többféle formátumban állnak rendelkezésre; letölthetők vagy közvetlenül megjeleníthetők a képernyőn.

Célunk, hogy az uniós kiadványok mindenki számára hozzáférhetőek legyenek, beleértve a látás- és hallássérült, az értelmi és testi fogyatékos felhasználókat is. A tartalom bizonyos részeinek teljes hozzáférhetősége – jellegük és összetettségük miatt – nehezen valósítható meg; e nehézségek megoldása legfőbb prioritásaink közé tartozik.

A Kiadóhivatal akadálymentesítési iránymutatásokkal látja el a digitális kiadványok szerzőit és alkotóit. A témáról a következő oldalon lehet részletesebben tájékozódni: https://op.europa.eu/en/web/accessibility

Az alábbiakban ismertetjük azt a 4 elvet, amelyet akadálymentes honlapok és tartalmak létrehozásához alkalmazunk.

1. Észlelhetőség

A webes tartalmat úgy bocsátjuk rendelkezésre, hogy több érzékszervvel lehessen hozzáférni: látás, hallás és/vagy érintés útján.
Az információk és a felhasználói felület alkotórészeit a lehető leghatékonyabb módon jelenítjük meg a felhasználók számára.

 • Képernyőolvasók: ha kikapcsoljuk a képernyőt és megpróbálunk csak a billentyűzet és a képernyőolvasó által szolgáltatott adatok használatával eligazodni az oldalon, képet kaphatunk arról, milyen nehéz a honlap használata a látássérült felhasználók számára.
 • Képek helyettesítő szövege: minden képhez, kivéve a pusztán díszítőelemként szolgáló képeket, meg kell adni a kép tartalmát leíró helyettesítő szöveget. A leírást az img címke alt attribútumának használatával kell beilleszteni. Ezt az attribútumot a képernyőolvasók felolvassák azoknak a felhasználóknak, akik ezt a kisegítő technológiát igénybe veszik.
 • Színkontraszt: a látáskárosultság nemcsak a vakságot jelenti, hanem más típusú látási fogyatékosságot is magában foglal, például a gyengénlátást és a színvakságot. Következésképpen egy akadálymentes weboldal tervezésekor a fényerő és kontraszt is fontos szempont. A szöveges tartalmak esetében a háttérszín és az előtérszín közötti kontrasztarány nem lehet kevesebb mint 4,5:1, kivéve a címeket vagy a nagy szövegeket, ahol a 3:1 arány már elfogadható lehet.

2. Működtethetőség

A felhasználói felület űrlapjai, vezérlő és navigációs elemei működtethetők.
Egyes felhasználók nem tudnak egeret használni, ezért teljes mértékben a billentyűzetre hagyatkoznak a webes interakciók során.

Használt eszköz:

 • Billentyűzet: minden funkciónak (beleértve a linkeket, gombokat, beviteli mezőket és egyéb interakciókat) elérhetőnek kell lennie billentyűzetvezérléssel.

  Ha a Tab billentyűvel való lépkedés során egyes elemek kimaradnak, vagy nem a logikus sorrendben kerülnek fókuszba, az oldalt megfelelő korrektúrázással javítani kell (felülvizsgálva az alapul szolgáló html-struktúrát, CSS-t használva az egyes elemek vizuális megjelenítésének vezérléséhez vagy tabulátorindex-attribútumokat és ARIA-szerepeket hozzáadva).

  A webböngészők és operációs rendszerek is nyújtanak billentyűzettámogatást, hangfelismerést (beszédbevitelt) a webhelyek működtetéséhez és diktálási funkciókat.

3. Érthetőség

Minden információnak és a felhasználói felület kezelési módjának érthetőnek kell lennie.
A használt nyelveknek és a webhelyfunkcióknak világosan érthetőeknek kell lenniük minél több felhasználó számára.

Használt eszköz:

 • Oldal nyelve: Meg kell adni az oldal nyelvét a HTML lang attribútum használatával (pl. <html lang="en">). A többnyelvű oldalakon minden, az alapértelmezettől eltérő nyelvet használó elem esetében meg kell adni a nyelvet, hogy a képernyőolvasók a megfelelő kiejtéssel olvassák fel az információkat.
 • Szavak: kerülni kell a kétértelmű, túlzottan szakmai vagy tudományos szavak használatát; egyszerű nyelvezetet kell használni, ahol csak lehet. Ez segítséget jelent azoknak a felhasználóknak, akiknek nehezére esik megérteni a bonyolult szövegeket, mondatokat és kifejezéseket. Ennek az elvnek a betartása különösen fontos a különböző típusú kognitív fogyatékossággal élő emberek hozzáférése szempontjából.
 • Kiszámíthatóság: a weboldalak kiszámítható módon jelennek meg és működnek. A fő navigációs linkeknek mindig ugyanabban a sorrendben kell megjelenniük, a felhasználói felület elemeinek úgy kell működniük, ahogy a felhasználók többsége – az oldalra először látogatókat is beleérte – azt elvárja.

4. Robusztusság

A webes tartalomnak kompatibilisnek kell lennie a böngészők és eszközök széles körével, köztük a kisegítő technológiákkal is.

Használt eszköz:

Értelmezés: a HTML-ben, XML-ben vagy más jelölőnyelven írt tartalmakban az elemeket nyitó- és zárócímkék különítik el egymástól, a specifikációjuknak megfelelően kerülnek beágyazásra, az azonosítók pedig egyediek (kivéve, ha a specifikációk másként engedélyezik). Mindez segít megelőzni a kisegítő technológiákkal kapcsolatos hibákat és problémákat.

Név, szerep, érték: a felhasználói felület valamennyi alkotóeleme esetében a név és a szerep programozás útján meghatározható; a felhasználó által beállítható állapotok, tulajdonságok és értékek programozás útján beállíthatók; az ezen elemek változásáról szóló értesítés elérhető a felhasználói ügynökök, köztük a kisegítő technológiák számára.

Erőforrások

Támogatás

Ha akadálymentesítési problémát szeretne bejelenteni, vagy javító javaslata van az akadálymentesítésre vonatkozóan, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Kérjük, fejtse ki minél egyértelműbben és minél részletesebben a problémát vagy javaslatát, és adja meg elérhetőségi adatait, hogy gyorsan válaszolhassunk megkeresésére.

Jogérvényesítési eljárás:
Ha panaszára nem kap megfelelő választ, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.