Što radimo

Ured za publikacije objavljuje dnevni Službeni list Europske unije na 23 službena jezika EU-a

Ured za publikacije objavljuje dnevni Službeni list Europske unije na 23 službena jezika EU-a (24 kada je potreban i prijevod na irski).

Od 1. srpnja 2013. elektroničko izdanje SL-a (e-SL) vjerodostojno je i ima pravni učinak (Uredba (EU) br. 216/2013).

Svake godine Ured za publikacije objavljuje brojne publikacije u okviru politika i komunikacijskih aktivnosti institucija i ostalih tijela EU-a te osigurava njihovu dostupnost u papirnatom ili elektroničkom obliku.

Svake godine Ured za publikacije objavljuje brojne publikacije u okviru politika i komunikacijskih aktivnosti institucija i ostalih tijela EU-a te osigurava njihovu dostupnost u papirnatom ili elektroničkom obliku.

Online services

Ured za publikacije upravlja različitim web-mjestima na kojima se europskim građanima nude posebne usluge:

 • EUR-Lex

  EUR-Lex omogućuje besplatan pristup pravu Europske unije na 23 službena jezika EU-a (24 kada je potreban i prijevod na irski). Također omogućuje praćenje zakonodavnih postupaka. Baza podataka svakodnevno se ažurira i sadržava više od 3 milijuna stavki među kojima su i neki tekstovi iz 1951.  

  U ovom se kratkom videu objašnjava što je EUR-Lex i kako se njime možete služiti. Video je na engleskom, s titlovima na 24 službena jezika EU-a.

 • Publikacije EU-a

  Publikacije EU-a internetska je knjižnica i knjižnica za publikacije institucija i ostalih tijela Europske unije.  

 • Portal otvorenih podataka EU-a

  Portal otvorenih podataka EU-a jedinstvena je točka pristupa podacima institucija i ostalih tijela Europske unije.

 • TED

  TED (Dnevnik elektroničkih natječaja) internetska je verzija „Dodatka Službenom listu Europske unije” posvećena europskoj javnoj nabavi. Na stranicama TED-a dnevno se objavljuje oko 1 700 obavijesti o javnoj nabavi.

 • EU Whoiswho

  EU Whoiswho službeni je imenik Europske unije. U njemu se navode adrese svih institucija i ostalih tijela EU-a.

 • CORDIS

  CORDIS (Informacijska služba Zajednice za istraživanje i razvoj) primarna je javna baza podataka Europske komisije i portal koji služi širenju informacija o svim istraživačkim projektima koje financira EU i njihovih rezultata u najširem smislu.

Alati i priručnici

 • Međuinstitucijski stilski priručnik sadržava stilska pravila i konvencije kojih se trebaju pridržavati sve institucije i tijela EU-a. Objavljuje se na 24 službena jezika EU-a (za hrvatsku verziju nacrt).

 • Web-mjesto EU Vocabularies pruža pristup referentnim podatkovnim sredstvima povezanima s institucijama i tijelima EU-a. Ta sve veća zbirka uključuje kontrolirane rječnike poput EuroVoca i tablica pojmova, podatkovne modele, ontologije, sheme itd. Na tom se web-mjestu mogu pronaći i ponovno upotrebljavati ti rječnici te ono pridonosi boljoj razmjeni i povezivanju podataka.