Publications Office of the EU
About us: what we do - O Uredu za publikacije
Dockbar
HR What we do new

Čime se bavimo

Ured za publikacije Europske unije:

 
  1. Podržava politike i komunikacijske aktivnosti institucija, agencija i tijela EU-a i njihovih službi te im nudi stručno znanje i sinergije u brojnim područjima.
  2. Svojim aktivnostima modeliranja i upućivanja osigurava da se raznolika informacijska imovina koja dolazi iz institucija, agencija i tijela EU-a preoblikuje u pristupačne, interoperabilne informacije i podatke koji se lako mogu pronaći i ponovno upotrijebiti (FAIR ).
  3. Osigurava da ta golema količina EU-ovih službenih informacija i podataka, koji su važan element današnjeg gospodarstva temeljenog na podacima, bude dostupna javnosti kao potpora transparentnosti, gospodarskoj aktivnosti, razvoju modernih tehnologija kao što je umjetna inteligencija i općenito pristupu znanju.
  4. Osigurava da se taj sadržaj čuva i da bude dostupan budućim generacijama.
  5. Redovito i u sve većoj mjeri surađuje s građanima kako bi što lakše postizao svoje ciljeve.

Više pojedinosti o našim aktivnostima možete pronaći u najnovijem godišnjem izvješću o upravljanju i godišnjem izvješću o radu.