Publications Office of the EU
Legal notices: Accessibility statement - O Uredu za publikacije
Dockbar
Izjava o pristupačnosti 2022.

Izjava o pristupačnosti internetskih stranica i sadržaja Ureda za publikacije

Zadnji put ažurirano: 20.12.2021.

Uvod

U Uredu za publikacije Europske unije svim korisnicima osiguravamo ravnopravan pristup našim informacijama. Pristupačnost je jedan od naših prioriteta. Primjenjujemo načela univerzalnog dizajna kako bismo osigurali da svi naši korisnici mogu pregledavati i pretraživati naše internetske stranice, neovisno o uređaju s kojeg im pristupaju.

Kao službeni izdavač Europske unije poštujemo propise Direktive o pristupačnosti interneta (Direktiva (EU) 2016/2102) kako bismo osigurali da publikacije i internetske stranice EU-a budu pristupačne svim korisnicima, uključujući korisnike s oštećenjem vida, sluha, tjelesnim oštećenjima ili intelektualnim teškoćama, kao i korisnike uređaja koji nisu tehnološki najsuvremeniji. Našem internetskom sadržaju može se pristupiti s različitih uređaja, kao što su stolna i prijenosna računala te mobilni uređaji s pristupom internetu.

Kako se usklađujemo s propisima

 • Ispunjavamo najmanje normu za pristupačnost WCAG 2.1, razinu AA. Određene publikacije od toga mogu odstupati iz opravdanih tehničkih ili praktičnih razloga.
 • Objavljujemo izjavu o pristupačnosti na internetu.
 • Pomažemo korisnicima da nam se obrate kako bi prijavili poteškoće s pristupom.
 • Odredbe o pristupačnosti uključujemo u sve ugovore s pružateljima usluga za razvoj internetskih stranica i izradu publikacija.
 • Provodimo revizije pristupačnosti uz pomoć internih i vanjskih resursa.

Rokovi za usklađivanje s propisima

Nove internetske stranice (objavljene od 23. rujna 2018.) – do 23. rujna 2019.
Starije internetske stranice (objavljene prije 23. rujna 2018.) – do 23. rujna 2020.
Mobilne aplikacije – do 23. lipnja 2021.

Stupanj sukladnosti

Naše internetske stranice djelomično su usklađene sa standardima pristupačnosti iz Direktive (EU) 2016/2102 zbog nesukladnosti navedenih u nastavku.

Iznimke

Direktiva o pristupačnosti interneta (Direktiva (EU) 2016/2102) ne primjenjuje se na sljedeće internetske stranice i mobilne aplikacije:

 • uredske formate datoteka objavljene prije 23. rujna 2018. (osim ako je taj sadržaj potreban za aktivne administrativne postupke povezane sa zadaćama organizacije)
 • prethodno snimljene videozapise, zvučne zapise ili drugi „vremenski” medijski sadržaj objavljen prije 23. rujna 2020.
 • videozapise ili zvučne zapise ili drugi „vremenski” medijski sadržaj koji se prenose uživo
 • internetske karte ako se ključne informacije pružaju na pristupačan digitalan način za navigacijske karte
 • sadržaj trećih strana koji nije financirala niti razvila niti njime upravlja dotična organizacija
 • reprodukcije predmeta iz zbirki baštine koje se ne može učiniti potpuno pristupačnima
 • sadržaji s ekstraneta i intraneta – internetskih stranica dostupnih samo zatvorenoj skupini osoba, a ne široj javnosti, koje su objavljene prije 23. rujna 2019., dok se ne provede opsežno ažuriranje tih stranica
 • arhive – stranice i aplikacije samo sa sadržajem koji nije potreban za aktivne administrativne postupke i koje nisu uređivane niti ažurirane nakon 23. rujna 2019.

Nepristupačan sadržaj

 • Neke oznake nisu jasne. Kriterij uspješnosti 3.3.2 (Oznake ili upute) smjernica WCAG 2.1 nije ispunjen.
 • Neke komponente korisničkog sučelja nemaju odgovarajuće pokazatelje fokusa. Kriterij uspješnosti 2.4.7 (Vidljivost fokusa) nije ispunjen.
 • Neke poruke o pogrešci nisu jasno povezane s kontrolama obrasca. Kriterij uspješnosti 3.3.1 (Identifikacija pogreške) nije ispunjen.
 • Neki hipertekstovi i izrazi u poveznicama nisu informativni. Kriterij uspješnosti 2.4.9 (Svrha poveznice) nije ispunjen.
 • Neki elementi nisu prevedeni na jezike koji su dostupni na internetskoj stranici. Kriterij uspješnosti 3.1.2 (Jezik dijelova stranice) smjernica WCAG 2.1 nije ispunjen.
 • Neke slike nemaju alternativni tekst. Kriterij uspješnosti 1.1.1 (Sadržaj koji nije tekst) smjernica WCAG 2.1 nije ispunjen.
 • Na nekim internetskim stranicama kontrast boje mogao bi biti nedovoljan. Kriterij uspješnosti 1.4.3 (Minimalni kontrast) smjernica WCAG 2.1 nije ispunjen.
 • Neki elementi upotrebljavaju neodobrene atribute ARIA te ih softver čitača zaslona ne može prepoznati. Kriterij uspješnosti 4.1.2 (Naziv, uloga, vrijednost) smjernica WCAG 2.1 nije ispunjen.
 • Nazivi nekih funkcija nisu dosljedni. Kriterij uspješnosti 3.2.4 (Dosljedna identifikacija) nije ispunjen.

Dostupni dokumenti

Na internetskim stranicama Ureda za publikacije može se pristupiti službenim publikacijama Europske unije. Na tim stranicama objavljujemo različite vrste dokumenata, naprimjer službene listove, pravne tekstove, opće publikacije, obavijesti o javnoj nabavi itd. Te su publikacije dostupne na različitim jezicima i u različitim formatima i mogu se preuzeti ili prikazati izravno na zaslonu.

Naš je cilj učiniti publikacije EU-a pristupačnima za sve korisnike, uključujući korisnike s oštećenjem vida, sluha, tjelesnim oštećenjima ili intelektualnim teškoćama. Neke vrste sadržaja teško je učiniti potpuno pristupačnima zbog njihove prirode i složenosti, ali intenzivno radimo na rješenjima za takve slučajeve.

Ured za publikacije nudi smjernice o pristupačnosti autorima i stvarateljima digitalnih publikacija. Više informacija možete pronaći na stranici: https://op.europa.eu/en/web/accessibility

Četiri načela koja primjenjujemo pri izradi pristupačnih internetskih stranica i sadržaja:

1. Uočljivost

Internetskom sadržaju može se pristupiti gledanjem, slušanjem i/ili dodirom
Informacije i komponente korisničkog sučelja korisnicima se predstavljaju na najučinkovitiji mogući način.

 • Čitači zaslona: ako ugasite zaslon i navigirate stranicom samo uz pomoć tipkovnice i čitača zaslona, shvatit ćete koliko bi korisniku s oštećenjem vida bilo teško služiti se tom stranicom.
 • Alternativni tekst uz slike: uza sve slike, osim onih samo dekorativnih, mora stajati alternativni tekst koji opisuje sadržaj slike. Taj bi se opis trebao uključiti kao alt atribut oznake img. Korisnicima koji se služe pomoćnim tehnologijama taj atribut mogu pročitati čitači zaslona.
 • Kontrast boja: oštećenja vida ne odnose se samo na sljepoću, nego i na druga oštećenja, kao što su slabovidnost ili sljepoća za boje. Zbog toga pri izradi pristupačnih internetskih stranica treba uzeti u obzir svjetlinu i kontrast. Minimalni omjer kontrasta (između glavnih i pozadinskih boja) od 4,5 : 1 obvezan je za sav tekstualni sadržaj, osim za naslove ili veliki tekst, za koje može iznositi 3 : 1.

2. Operabilnost

Operabilnost obrazaca i komandi sučelja i navigacije
Neki korisnici nemaju ili ne mogu upotrebljavati miš pa se za pristup internetu koriste isključivo tipkovnicom.

Rješenja:

 • Tipkovnica: svim funkcionalnostima (uključujući poveznice, gumbe, polja za unos teksta i druge interaktivne opcije) mora se moći pristupiti preko tipkovnice.

  Ako se pri pritiskanju tipke Tab određeni elementi stranice preskaču ili se s jednog na drugi element prelazi nelogičnim redoslijedom, takvu stranicu trebalo bi ispraviti odgovarajućim označavanjem (pregled osnovne html strukture, upotrebom CSS-a za kontrolu vizualnog prikaza elemenata ili dodavanjem atributa tabindex i uloga u skladu sa skupom atributa ARIA).

  Internetski preglednici i operativni sustavi također pružaju podršku za tipkovnicu i prepoznavanje glasa (glasovni unos) za navigiranje stranicama.

3. Razumljivost

Informacije i funkcioniranje korisničkog sučelja moraju biti razumljivi.
Većina korisnika trebala bi moći jasno razumjeti jezik kojim su informacije predstavljene i funkcije internetske stranice.

Rješenja:

 • Jezik stranice: jezik stranice određuje se HTML atributom lang (npr. <html lang="en">). Na stranicama s višejezičnim sadržajem to se mora posebno odrediti za svaki element koji nije na automatski zadanom jeziku stranice. Tako će se čitačima zaslona omogućiti da pravilno izgovaraju tekst na drugim jezicima.
 • Jezik i stil: treba izbjegavati upotrebu dvosmislenih, izrazito tehničkih ili učenih riječi i nastojati jednostavno sročiti sav sadržaj. Time se osigurava pristupačnost za osobe koje teško razumiju složene rečenice, fraze i vokabular, a posebno za osobe s intelektualnim teškoćama.
 • Predvidljivost: internetske stranice trebaju se prikazivati i funkcionirati na predvidljiv način. Glavne navigacijske poveznice uvijek se moraju pojavljivati istim redoslijedom, komponente sučelja moraju funkcionirati na način koji bi većina korisnika očekivala, čak i korisnici koji su stranicu posjetili prvi put.

4. Stabilnost

Sadržaj na internetu mora biti kompatibilan sa širokim rasponom preglednika i uređaja, uključujući pomoćne tehnologije.

Rješenja:

Parsiranje: za sadržaj napisan na označiteljskom jeziku kao što je HTML ili XML, elementi imaju oznake za otvaranje i zatvaranje, umetnuti su u skladu sa svojim specifikacijama i imaju jedinstvene identifikacijske oznake (osim ako specifikacije dopuštaju drukčije). Time se pomaže u sprečavanju pogrešaka i problema s pomoćnim tehnologijama.

Naziv, uloga, vrijednost: za sve komponente korisničkog sučelja naziv i uloga mogu se programski odrediti, kao i stanja, svojstva i vrijednosti koje mogu postavljati korisnici, a obavijesti o promjenama tih stavki dostupne su korisničkim agentima, uključujući pomoćne tehnologije.

Izvori

Preuzmite naš praktičan kontrolni popis za brzu provjeru pristupačnosti.

Puni popis zahtjeva za normu WCAG 2.1 konzorcija W3C dostupan je ovdje.

Potpora

Ako imate prijedloge za poboljšanje pristupačnosti naših stranica ili naiđete na poteškoće, javite nam se. Pokušajte nam što jasnije i detaljnije opisati eventualni problem i navedite svoje podatke za kontakt kako bismo vam mogli brzo odgovoriti.

Postupak izvršenja:
U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora na vašu pritužbu obratite se službi za pomoć korisnicima.