Publications Office of the EU
Legal notices: General conditions of dissemination and sale - O Uredu za publikacije
Dockbar
General conditions of dissemination and sale July 2023 hr

Ured za publikacije Europske unije (OP Portal)
Opći uvjeti distribucije i prodaje

Narudžbe

Ured za publikacije prihvaća samo narudžbe putem interneta.

Naručivanje se odvija u više koraka na slijedu prikaza zaslona. Do konačne potvrde narudžbu u svakom trenutku možete poništiti.

Nakon što ste poslali narudžbu, zabilježite njezin broj prikazan na zaslonu. Ako ne zaprimite elektroničku potvrdu narudžbe u roku od 24 sata, obratite se službi za pomoć korisnicima i navedite taj broj.

U slučaju da publikacije nisu raspoložive ili se vaša narudžba zbog nekog razloga ne može izvršiti, bit ćete obaviješteni zasebnom e-porukom.

Ako ste registrirani korisnik, podaci o vašoj narudžbi automatski će se pohraniti u „Moj portal”. Neregistriranim korisnicima preporučujemo da svakako kopiraju podatke o narudžbi.

Raspoloživost publikacija

Na raspoloživost publikacije ukazuje plavi gumb „Naruči” na stranici s pojedinostima o publikaciji.

Ako se promijeni stanje na zalihama dok zaprimamo i obrađujemo vašu narudžbu ili naslova iznenada ponestane, e-poštom ćemo vas obavijestiti hoće li i kako biti moguće dobiti primjerak publikacije koristeći se uslugom „Ispis na zahtjev”.

Ako publikacije koje ste naručili i platili nisu raspoložive, novac će vam biti vraćen u roku od 30 dana.

Isporuka

Publikacije će se dostaviti na poštansku adresu koju ste naveli u narudžbi.

Ured za publikacije ne odgovara za neželjene narudžbe koje je korisnik izvršio u ime druge osobe ili koje su dostavljene drugom primatelju.

U slučaju sumnje u nepravilno korištenje ili zlouporabu besplatnog naručivanja na internetu, Ured za publikacije zadržava pravo blokiranja takvih narudžbi.

Pošiljke lakše od 5 kg najčešće se šalju običnom poštom u roku od 7 dana nakon naručivanja.

Pošiljke teže od 5 kg najčešće se šalju dostavnom službom u roku od 10 dana nakon naručivanja.

Ured za publikacije ne odgovara za posljedice kašnjenja dostave.

Oštećenje ili gubitak tijekom dostave

Ured za publikacije bez naknade će osigurati nove primjerke publikacija u slučaju da su se izgubili ili oštetili prije ili tijekom dostave ako nas pismeno o tome obavijestite i priložite odgovarajuće dokaze.

Ako ste zaprimili oštećenu publikaciju, obavijestite nas što je prije moguće.

Vraćanje publikacije i povrat novca

Želite li vratiti publikaciju, obratite nam se e-poštom u roku od 14 kalendarskih dana od njezina primitka te je vratite u roku od 14 kalendarskih dana od datuma slanja vaše e-poruke. Ako publikaciju vratite u navedenom roku, ne morate navesti razlog.

Vratit ćemo vam plaćeni iznos na vašu kreditnu karticu najkasnije 14 kalendarskih dana nakon dana na koji ste nam poslali e-poruku. Međutim, povrat novca možemo odgoditi dok ne primimo publikaciju ili dokaz o njezinu vraćanju. Vi snosite samo trošak vraćanja publikacije.

Publikacije se vraćaju na sljedeću adresu:

Publications Office of the European Union
Directorate D – Print and Distribution (Returned publications)
L-2985 Luxembourg
LUXEMBOURG

Cijene, plaćanje, PDV i carine

Sve su cijene, gdje je primjenjivo, izražene po primjerku u eurima. Ne uključuju carine i porez na dodanu vrijednost (PDV). Prodaja koju unutar Europske unije obavlja Ured za publikacije oslobođena je PDV-a u skladu s člankom 13. Direktive Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost.

No moguće je da se za prodaju i dostavu u treće zemlje naplaćuju carine, PDV i druge pristojbe. Carine i pristojbe mora platiti naručitelj, koji je u potpunosti odgovoran za prijavu i plaćanje nadležnim tijelima u dotičnoj zemlji.

Cijene poštarine i ispisa na zahtjev navedene su u odjeljku „Poštarine”. One odgovaraju troškovima koje Ured za publikacije snosi za pružanje tih usluga i povremeno se mijenjaju.

Plaćanje se mora izvršiti u trenutku naručivanja, a obavlja se kreditnim karticama Visa, MasterCard ili American Express ili PayPalom.

Usluga elektroničkog plaćanja publikacija EU-a kreditnom karticom u potpunosti je sigurna. Svi su podaci šifrirani i ni u kojem trenutku nisu dostupni Uredu za publikacije ni ijednoj trećoj strani.

Zaštita osobnih podataka

Pogledajte Izjavu o zaštiti privatnosti osobnih podataka na portalu Pravo i publikacije EU-a.

Zakon koji se primjenjuje u slučaju spora

Cilj nam je moguće sporove riješiti izvansudskom nagodbom u okviru općih uvjeta distribucije i prodaje. Ako imate upite ili pritužbe, obratite se Uredu za publikacije.

Opći su uvjeti uređeni zakonom Velikog Vojvodstva Luksemburga.