Publications Office of the EU
About us: what we do - Tietoja julkaisutoimistosta
Dockbar
FI What we do new

Tehtävät

Euroopan unionin julkaisutoimisto:

 
  1. Tukee EU: n toimielinten, elinten ja virastojen politiikka- ja viestintätoimia tarjoamalla niille palveluja sekä asiantuntemusta ja synergiaetuja useilla osa-alueilla.
  2. Varmistaa mallintamis- ja indeksointitoiminnoillaan, että EU:n toimielinten, elinten ja virastojen erilaiset tietovarannot muutetaan tiedoksi ja dataksi, joka on helposti löydettävissä ja saatavilla sekä yhteentoimivaa ja uudelleen käytettävissä.
  3. Varmistaa, että monipuolinen ja moninainen virallinen EU-tieto ja -data, joka on olennainen osa nykypäivän datavetoista taloutta, on yleisön saatavilla; näin tuetaan avoimuutta, taloudellista toimintaa, nykyaikaisten teknologioiden, kuten tekoälyn, kehittämistä sekä tiedon yleistä saatavuutta.
  4. Varmistaa, että tämä sisältö säilytetään ja saatetaan tulevien sukupolvien saataville.
  5. On säännöllisesti ja yhä enenevässä määrin yhteydessä kansalaisten kanssa tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Lisätietoa toiminnastamme on oheisissa toimintakertomuksissa ( Annual Management Report ja Annual Activity Report ).