Legal notices: Copyright - Tietoja julkaisutoimistosta
Dockbar
container title page op portal website

Euroopan unionin julkaisutoimisto

legal notices - copyright notice 2 for test

Tekijänoikeusilmoitus

© Euroopan unioni, 2019-2023

  1. Tämän EU:n omistaman verkkosivuston toimituksellisen sisällön tekijänoikeuksilla on Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen . -lisenssin mukainen käyttölupa. Tämä tarkoittaa, että uudelleenkäyttö on sallittua edellyttäen, että lähde mainitaan asianmukaisesti ja mahdollisesti tehdyt muutokset merkitään.

    Voit joutua hankkimaan lisäoikeuksia, jos sivuston sisältö esittää tunnistettavissa olevia yksityishenkilöitä tai sisältää kolmannen osapuolen teoksia.

  2. Tällä sivustolla julkaistujen oikeudellisten, hallinnollisten ja oikeuskäytäntöön liittyvien asiakirjojen ja tietojen uudelleenkäyttö kaupallisiin ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin sallitaan, kunhan lähde mainitaan. Euroopan komission soveltamasta asiakirjojen uudelleenkäyttöpolitiikasta säädetään 12.12.2011 annetussa päätöksessä 2011/833/EU.

  3. Myös Euroopan komission yleisluonteisia julkaisuja saa uudelleenkäyttää, kunhan lähde mainitaan edellä mainitun päätöksen mukaisesti.

  4. Muiden EU:n toimielinten, toimistojen ja virastojen yleisluonteisia julkaisuja voi ladata ja niistä voi valmistaa kappaleita, kunhan lähde mainitaan.

  5. Euroopan keskuspankin julkaisuihin sovelletaan seuraavaan linkkiin sisältyviä sääntöjä

Näihin yleisperiaatteisiin voidaan soveltaa ehtoja, jotka täsmennetään erillisissä tekijänoikeusilmoituksissa. Sen vuoksi käyttäjien on syytä perehtyä yksittäisten asiakirjojen omiin tekijänoikeustietoihin.

Jos aineisto sisältää elementtejä, joihin jollakin muulla taholla on tekijänoikeus (esim. tekstiä, valokuvia, piirroksia, graafisia esityksiä yms.), niiden käyttö edellyttää tekijänoikeuden haltijalta ennalta saatua lupaa. Tätä periaatetta sovelletaan Euroopan unionin virallisessa henkilöstöhakemistossa (EU WhoisWho) "Tapahtumat"-osiossa (https://op.europa.eu/en/web/about-us/events) julkaistuihin valokuviin.

Edellä mainitut yleiset luvat eivät koske logoja eivätkä tavaramerkkejä.

Jos sinulla on kysyttävää tekijänoikeusasioista, ota yhteyttä: op-copyright@publications.europa.eu