About us: mission, vision, values - Tietoja julkaisutoimistosta
Dockbar
FI- About us home - Who we are new
Tehtävä Visio Arvot
mission

Tehtävämme

 

Euroopan unionin julkaisutoimisto tarjoaa virallisia julkaisupalveluja kaikille EU:n toimielimille, elimille ja virastoille. Julkaisutoimisto mahdollistaa keskitetyn pääsyn EU:n oikeuteen, julkaisuihin, avoimeen dataan, tutkimustuloksiin, hankintailmoituksiin ja muuhun viralliseen tietoon.

Julkaisutoimiston tehtävänä on tukea EU:n politiikkaa eri aloilla ja varmistaa, että tieto on kaikessa laajuudessaan yleisön saatavilla ja että sitä voidaan käyttää uudelleen. Tavoitteena on avoimuuden lisääminen, taloudellisen toiminnan edistäminen ja tietämyksen levittäminen.

 
vision

Visiomme

 

Asioista perillä oleva EU, jolla on nopeasti ja tehokkaasti käytettävissään luotettavaa tietoa ja tietämystä ja joka voi hyödyntää kaikki tiedon yhteiskunnalle ja taloudelle avaamat mahdollisuudet.

 

Arvomme

 

Avoimuus

Julkaisutoimisto lisää avoimuutta EU:n toimielinten toimintapolitiikan laadinnan ja toteutuksen kaikissa vaiheissa ja edistää tätä kautta vankkaan näyttöön perustuvaa päätöksentekoa, vastuullisuutta, kansalaisvaikuttamista ja demokratiaa.

Luotettavuus

Julkaisutoimisto pyrkii varmistamaan, että sen tuottama sisältö on täsmällistä ja luotettavaa, jotta kansalaiset voivat luottaa EU:n tarjoamaan tietoon.

Saatavuus

Julkaisutoimisto uskoo, että tiedonsaanti on jokaisen ihmisen perusoikeus riippumatta kielestä, kulttuurista, vammaisuudesta, sosiaalisesta asemasta, sijainnista, teknologiasta tai tavasta ymmärtää tietoa.

Palvelusuuntautuneisuus

Julkaisutoimisto on sitoutunut parantamaan jatkuvasti sekä institutionaalisille sidosryhmille että kansalaisille tarjoamiaan palveluja, jotta se voi edistää osaltaan Euroopan yhdentymishanketta parhaalla mahdollisella tavalla.