EU Vocabularies - Home - EU Vocabularies

Maintenance message

alert Моля, обърнете внимание, че тази седмица ще претърпи някои актуализации на този уебсайт. Следователно потребителите могат да изпитват нестабилност и ограничена функционалност. Извиняваме се за неудобството..

( "Google Преведено " от оригинала на английски език)

Reference data catalogue - card - home page

Каталог на референтните данни – снимка

Каталог на референтните данни

Разгледайте каталога на референтните данни, публикуван от Службата за публикации

Каталог на референтните данни

Online tools and applications - card - home page

Онлайн инструменти и приложения – снимка

Онлайн инструменти и приложения

Запознайте се с онлайн решенията за редактиране, разпространение и взаимодействие с вашите референтни данни

Онлайн инструменти и приложения

Recent releases and planning - card - home page

Последни публикации и планиране – снимка

Последни публикации и планиране

Разгледайте последните публикации на речници и модели

Последни публикации и планиране

Помощни услуги – карта – начална страница

Помощни услуги – снимка

КОНТРОЛИРАНИ РЕЧНИЦИ

Контролираните речници осигуряват последователен начин за описване на данните. Това са представени по стандартизиран и организиран начин думи и фрази под формата на азбучни списъци на термини или като тезауруси и таксономии с йерархична структура от по-широки и по-тесни термини.