Controlled vocabularies - EU Vocabularies
Controlled vocabularies

Controlled vocabularies

Controlled vocabularies

Controlled vocabularies provide a consistent way to describe data. They are standardized and organized arrangements of words and phrases presented as alphabetical lists of terms or as thesauri and taxonomies with a hierarchical structure of broader and narrower terms.

Издател на активи
Номенклатурни таблици

За да се хармонизират и стандартизират кодовете и свързаните с тях обозначения, използвани в Службата за публикации и на междуинституционално равнище в контекста на обмена на данни между институциите, участващи в нормотворческия процес, са създадени множество номенклатурни таблици.

Номенклатурни таблици

За да се хармонизират и стандартизират кодовете и свързаните с тях обозначения, използвани в Службата за публикации и на междуинституционално равнище в контекста на обмена на данни между институциите, участващи в нормотворческия процес, са създадени множество номенклатурни таблици.

Тезауруси

Тезаурусът представлява структуриран и контролиран речник, в който понятията са представени с етикети. В контекста на EU Vocabularies тезаурусът е многоезичен вариант на горното базово определение, в който едно и също понятие е представено с един предпочитан етикет на всеки от поддържаните езици. Възможно е също един или няколко алтернативни етикета да бъдат свързани с всяка езикова версия на дадено понятие. 

Таблици ATTO

ATTO е вътрешно приложение на Службата за публикации за управление на преводите. Съкращението идва от френския термин „Atelier des Tables de Traductions de l’Office des publications“ (Ателие за таблиците с преводи на Службата за публикации). 

Приравнявания

Alignments are common in database interoperability projects and tasks however, from the perspective of the semantic web we are referring to ontology alignments when a variable degree of correspondence can be established between concepts that belong to different controlled vocabularies.

Taxonomies

A taxonomy is a set of controlled vocabulary terms organised into a hierarchical structure. Each term in a taxonomy is in one or more parent/child relationship to other terms in the taxonomy.

Horizontal bar

 


 

EU Vocabularies - Access Catalogue
Loading...
eu.europa.publications.euvoc-AccessCatalogue.Refine