Unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) tuomio 13 päivänä heinäkuuta 2011.#Helleenien tasavalta vastaan Euroopan komissio.#EAKR - Taloudellisen tuen vähentäminen - Tavoitteen nro 1 (1994-1999) piiriin kuuluva toimenpideohjelma "Tavoitettavuus ja valtatiet" Kreikassa - Avustavien tehtävien delegointi komission toimesta kolmansille - Salassapitovelvollisuus - Taloudellista tukea koskevan korjauksen suuruus - Komission harkintavalta - Tuomioistuinvalvonta.#Asia T-81/09. Unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) tuomio 13 päivänä heinäkuuta 2011.