/* */

Arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 13 juli 2011. Arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 13 juli 2011.#Helleense Republiek tegen Europese Commissie.#EFRO - Vermindering van financiële bijstand - Operationeel programma in kader van doelstelling 1 (1994-1999), ‚Toegankelijkheid en Wegennet' in Griekenland - Delegatie van hulptaken door Commissie aan derden - Beroepsgeheim - Percentage van financiële correctie - Beoordelingsmarge van Commissie - Rechterlijke toetsing.#Zaak T-81/09.