Rozsudok Všeobecného súdu (šiesta komora) z 13. júla 2011. Rozsudok Všeobecného súdu (šiesta komora) z 13. júla 2011.#Grécka republika proti Európskej komisii.#EFRR - Zníženie finančnej pomoci - Operačný program spadajúci pod cieľ č. 1 (1994-1999), ‚Prístupnosť a cestné ťahy' v Grécku - Zverenie vedľajších úloh Komisiou tretím osobám - Obchodné tajomstvo - Výška finančnej úpravy - Miera voľnej úvahy Komisie - Súdne preskúmanie.#Vec T-81/09.