Hotărârea Tribunalului (camera a șasea) din 13 iulie 2011.#Republica Elenă împotriva Comisiei Europene.#FEDR - Reducerea contribuției financiare - Program operațional care se înscrie în obiectivul nr. 1 (1994-1999), "Accesibilitate și axe rutiere" în Grecia - Delegarea unor sarcini auxiliare de Comisie unor terți - Secret profesional - Rată de corecție financiară - Marja de apreciere a Comisiei - Control jurisdicțional.#Cauza T-81/09. Hotărârea Tribunalului (camera a șasea) din 13 iulie 2011.