Дело C-481/08 P: Определение на Съда (осми състав) от 24 септември 2009 г. — Alcon Inc./Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), *Acri.Tec AG Gesellschaft für ophthalmologische Produkte (Обжалване — Марка на Общността — Словна марка BioVisc — Възражение на притежателя на словните марки на Общността и международни словни марки PROVISC и DUOVISC — Отхвърляне на възражението от апелативния състав на СХВП)