Vec C-481/08 P: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z  24. septembra 2009 — Alcon Inc./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), *Acri.Tec AG Gesellschaft für ophthalmologische Produkte (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Slovná ochranná známka BioVisc — Námietka majiteľa slovných ochranných známok Spoločenstva a medzinárodných slovných ochranných známok PROVISC a DUOVISC — Zamietnutie námietky odvolacím senátom ÚHVT)