Byla C-481/08 P: 2009 m. rugsėjo 24 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) nutartis byloje Alcon Inc. prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), *Acri.Tec AG Gesellschaft für ophthalmologische Produkte (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Žodinis prekių ženklas BioVisc — Žodinių Bendrijos ir tarptautinių prekių ženklų PROVISC ir DUOVISC savininko protestas — VRDT apeliacinės tarybos atmestas protestas)