Zadeva C-481/08 P: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 24. septembra 2009 – Alcon Inc. proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), *Acri.Tec AG Gesellschaft für ophthalmologische Produkte (Pritožba — Znamka Skupnosti — Besedna znamka BioVisc — Ugovor imetnika skupnostnih in mednarodnih besednih znamk PROVISC in DUOVISC — Zavrnitev ugovora s strani odbora za pritožbe UUNT)