Zaak C-481/08 P: Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 24 september 2009 — Alcon Inc./Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), *Acri.Tec AG Gesellschaft für ophthalmologische Produkte (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Woordmerk BioVisc — Oppositie van houder van communautaire en internationale woordmerken PROVISC en DUOVISC — Afwijzing van oppositie door de kamer van beroep van BHIM)