Az Európai Unió valamennyi tagállama zászlaját ábrázoló kép.

Az Európai Unió gyermekjogi terve

Az Európai Unió jelképét ábrázoló, csillagokból álló kör képe.Az Európai Unió (röviden az EU) 27 országot foglal magában, amelyek együttműködnek egymással.

Egy kézfogást ábrázoló kép.A gyermekek jogai azok az ígéretek, amelyeket az EU és a kormányok tesznek annak érdekében, hogy megfelelő életkörülményeket teremtsenek a gyermekek számára.

Az Európai Uniót jelképező csillagokkal körbevett Földet és gyerekeket ábrázoló kép.

Íme néhány példa a gyermekjogokra

Képek a gyermekek jogaira vonatkozó példákról: Egy gyermeket tartó felnőtt kéz: a biztonsághoz való jog ábrázolása. Egy játszótér ábrázolása: a játékhoz való jog ábrázolása. Egy könyvet olvasó gyermek: a tanuláshoz való jog ábrázolása. Egy gyermek egy felnőtthöz szól: a véleménynyilvánításhoz való jog ábrázolása.

biztonság

játék

tanulás

vélemény­nyilvánítás

Ábra, amin egy felnőtt más felnőtteket tanít.Az EU információkat fog gyűjteni és megtanítja az embereket a gyermekjogokra.

Különböző kormányokat képviselő emberek beszélgetését ábrázoló kép.A kormányok és mások egymástól fogják megtanulni, hogyan lehet a legjobban átültetni a gyermekek jogait a gyakorlatba.

Az euró szimbólumát ábrázoló kép.Az EU pénzt fordít majd a gyermekek jogainak gyakorlásához szükséges dolgokra, például a gyermekekkel dolgozó felnőttek képzésére.

Tudtad?

A gyermekek jogaira vonatkozó ígéretek legnagyobb gyűjteménye az ENSZ gyermekjogi egyezménye (UNCRC).

Az Egyesült Nemzetek logójának képe.

A hat legfontosabb lépés, amelyet az EU kíván tenni a gyermekek jogainak gyakorlati megvalósítása érdekében

Egy csíptetős írótábla képe, amelyen az alábbi uniós feladatok listája látható.

A gyermekek beleszólhatnak az őket érintő döntésekbe.


A gyermekek jó oktatásban és egészségügyi ellátásban részesülnek majd, és a családoknak elegendő pénzük lesz.


A gyermekeket meg fogjuk védeni az erőszaktól és ha bántották őket, segítünk nekik.


Minden gyermek használhatja és biztonságosan élvezheti majd az internetet.


A rendőrség, az ügyvédek és a bírák igazságosan fognak bánni a gyermekekkel és meghallgatják őket.


A világon mindenhol segíteni fogunk a gyermekeknek, hogy élhessenek jogaikkal.

Tudtad?

A terv kidolgozása során az EU megismerte sok ember, köztük 10 000 gyermek véleményét.

Gyermekekhez beszélő felnőttet ábrázoló kép.

Az EU gyermekjogi stratégiájának (a továbbiakban: a terv) ez a gyermekbarát változata a gyermekek közreműködésével készült. Az észak-írországi Belfastban működő Queen’s University Gyermekjogi Központja két, gyermekekből és fiatalokból álló csoportot állított össze két dublini iskolából (Írország). Ezek a csoportok közreműködtek annak eldöntésében, hogy a „terv” fő üzeneteit hogyan magyarázzák el a gyermekeknek ebben a kiadványban. A „terv” eredeti verziója angol nyelven készült. A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány (az Eurochild tagja) támogatta a gyermekeket a „terv” jóváhagyása során azáltal, hogy a magyar nyelvű fordítást áttekintette, és a fordítási folyamat során biztosította a gyermekbarát nyelvezet alkalmazását.

Az Európai Bizottság különösen a következő személyeknek kíván köszönetet mondani: A Bremore Educate Together School tanárainak, Kathynek és Janice-nek, valamint diákjainak, Hamiltonnak, Alexnek, Stuartnak, Katie-nek, Josephnek, Mollynak és Niamhnak; valamint a St. Joseph’s Secondary School (Rush) tanárainak, Darrennek, Judynak, Kevinnek és Louise-nak, és diákjainak, Ellie-nek, Cohennek, Mollie-nak, Joshuának, Christophernek, Evannek, Jake-nek, Kelsie-nek, Monikának, Cordeliának, Stephennek és Oisinnak, valamint Tamarának, Vikinek, Balázsnak, Hannának, Annának, Elzának, Magdinak, Rékának, Mankának, Eszternek, Gergőnek, és a Hintalovon Gyermekjogi Alapítványnak.

A dokumentum akadálymentességét az Európai Unió Kiadóhivatala biztosította.

Print ISBN 978-92-76-44141-0 doi:10.2838/078046 DS-03-21-111-HU-C
PDF ISBN 978-92-76-37597-5 doi:10.2838/785472 DS-03-21-111-HU-N
HTML ISBN 978-92-76-37579-1 doi:10.2838/204697 DS-03-21-111-HU-Q

Kézirat lezárásának időpontja: 2021. március

Az Európai Bizottság nem tehető felelőssé a kiadvány további felhasználásából eredő következményekért.

Luxembourg: Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2021

© Európai Unió, 2021

Az Európai Bizottság dokumentumainak további felhasználására vonatkozó politikát a bizottsági dokumentumok további felhasználásáról szóló, 2011. december 12-i 2011/833/EU bizottsági határozat (HL L 330., 2011.12.14., 39. o.) hajtja végre.

Ellenkező értelmű megjegyzés hiányában e dokumentum további felhasználása a Creative Commons Nevezd meg! 4.0 nemzetközi (CC BY 4.0) licenc alapján engedélyezett (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Ez azt jelenti, hogy a további felhasználás a forrás megfelelő megnevezésével és az esetleges változtatások feltüntetésével megengedett.

A nem az Európai Unió tulajdonában lévő elemek felhasználása vagy sokszorosítása érdekében közvetlenül a szerzői jog tulajdonosához kell engedélyért fordulni. Az Európai Unió a következő elemek tekintetében nem rendelkezik szerzői joggal:
Fedőlap, Föld, az OpenClipart-Vectors képe a Pixabay

Icons, © iStock.com/Shams Suleymanova, © iStock.com/da-vooda and © iStock.com/VikiVector

További információk

Az Európai Unió területén több száz Europe Direct Tájékoztató Központ található. Keresse meg az Önhöz legközelebb eső központ címét: https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_hu

A Europe Direct Tájékoztató Központtal a következőképpen veheti fel a kapcsolatot:

— ingyenesen hívható telefonszámon: 00 800 6 7 8 9 10 11 (egyes szolgáltatók díjat számolhatnak fel ezekért a hívásokért),

— a következő telefonszámon: +32-22-999-696, vagy

— e-mailben a következő címen: https://europa.eu/european-union/contact_hu

Az Európai Unióra vonatkozó információk az EU összes hivatalos nyelvén elérhetők az EUROPA portálon: https://europa.eu.

Az EU kiadványait ingyen vagy díjfizetés ellenében letöltheti vagy megrendelheti a következő címen: https://op.europa.eu/hu/web/general-publications/publications

Az uniós polgárok és vállalkozások az Európa Önökért portálon segítséget és tanácsot kaphatnak: https://europa.eu/youreurope/index_hu.htm

A Tanulósarok nevű oldalon oktatási anyagokat, játékokat és fejtörőket talál: https://europa.eu/learning-corner/home_hu

Böngésszen az Ifjúsági portálon: https://europa.eu/youth/home_hu

Az Európai Bizottság képviselete az Ön országában: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-member-states_hu

Az Európai Parlament kapcsolattartó irodái az Ön országában: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/hu/stay-informed/liaison-offices-in-your-country

Az Európai Fogyasztói Központok Hálózata: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_hu