Zadeva T-261/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. januarja 2021 – Stada Arzneimittel/EUIPO – Optima Naturals (OptiMar) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije OptiMar – Prejšnja nacionalna besedna znamka Mar – Relativni razlog za zavrnitev – Neobstoj verjetnosti zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 [postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001])