Kohtuasi T-261/19: Üldkohtu 20. jaanuari 2021. aasta otsus – Stada Arzneimittel versus EUIPO – Optima Naturals (OptiMar) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi OptiMar taotlus – Varasem siseriiklik sõnamärk Mar – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosuse puudumine – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))