Asia T-261/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.1.2021 – Stada Arzneimittel v. EUIPO – Optima Naturals (OptiMar) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin OptiMar rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aiempi kansallinen sanamerkki Mar – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaaran puuttuminen – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))