Cauza T-261/19: Hotărârea Tribunalului din 20 ianuarie 2021 – Stada Arzneimittel/EUIPO – Optima Naturals (OptiMar) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative OptiMar – Marca națională verbală anterioară Mar – Motiv relativ de refuz – Lipsa unui risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]