Förenade målen C-188/10 och C-189/10: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 22 juni 2010 (begäran om förhandsavgörande från Cour de cassation — Frankrike) — förfaranden mot Aziz Melki (C-188/10) och Sélim Abdeli (C-189/10) (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 267 FEUF — Prövning av en nationell lags förenlighet med såväl unionsrätten som landets grundlag — Nationell lagstiftning i vilken det föreskrivs att ett förfarande för kontroll av en lags förenlighet med grundlagen ska handläggas med förtur — Artikel 67 FEUF — Fri rörlighet för personer — Avskaffande av gränskontroller vid de inre gränserna — Förordning (EG) nr 562/2006 — Artiklarna 20 och 21 — Nationell lagstiftning enligt vilken det är tillåtet att genomföra identitetskontroller i ett område mellan Frankrikes landgräns till stater som är parter i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och en linje som går 20 kilometer innanför denna gräns)