Kawża T-292/02: Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tal- 11 ta’ Gunju 2009 — Confservizi vs Il-Kummissjoni ( Għajnuna mill-Istat — Skema ta’ għajnuna mogħtija mill-awtoritajiet Taljani lil ċerti impriżi tas-servizz pubbliku fil-forma ta’ eżenzjonijiet fiskali u self b’rata preferenzjali — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq komuni — Rikors għal annullament — Assoċjazzjoni ta’ impriżi — Nuqqas ta’ interess individwali — Inammissibbiltà )