Kohtuasi T-292/02: Esimese Astme Kohtu 11. juuni 2009 . aasta otsus — Confservizi versus komisjon (Riigiabi — Abikava, mis puudutab Itaalia ametiasutuste poolt teatavatele avalikke teenuseid osutavatele ettevõtjatele maksuvabastustena ja soodustingimustel laenudena antud abi — Otsus, millega tunnistatakse abi ühisturuga kokkusobimatuks — Tühistamishagi — Ettevõtjate ühendus — Isikliku puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)