Zadeva T-292/02: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 11. junija 2009 — Confservizi proti Komisiji ( Državne pomoči — Sistem pomoči, ki so jih italijanski organi v obliki davčnih oprostitev in posojil po ugodnejši obrestni meri dodelili nekaterim javnim storitvenim podjetjem — Odločba, s katero so bile pomoči razglašene za nezdružljive s skupnim trgom — Ničnostna tožba — Združenje podjetij — Neobstoj posamičnega zadevanja — Nedopustnost )