Thesauri - EU Vocabularies
Tēzauri

Tēzauri

Tēzaurs ir strukturēta un kontrolēta vārdnīca, kurā jēdzieni tiek atspoguļoti ar apzīmējumiem. “EU Vocabularies” kontekstā tēzaurs ir iepriekšējas bāzes definīcijas daudzvalodu ekvivalents, kurā viens tas pats jēdziens visās atbalstītajās valodās tiek atspoguļots ar vienotu vēlamo apzīmējumu. Ar kāda jēdziena katru valodas versiju var būt saistīti viens vai vairāki alternatīvi apzīmējumi.

Līdztekus vēlamajiem un alternatīvajiem apzīmējumiem katrs jēdziens var būt semantiski saistīts tēzaura ietvaros trijos veidos: tam var būt plašāka, šaurāka vai asociatīva saite ar citiem jēdzieniem.

Konkrēta tēzaura ietvaros var tikt noteikti vairāki mikrotēzauri.

Visbeidzot, tēzauri var būt saistīti, pateicoties specifisku, katra atsevišķā tēzaura jēdzienu saskaņojumam. Atbilsmes, kas var tikt noteiktas starp jēdzieniem no atsevišķiem tēzauriem, iedalāmas vienā no šādam kategorijām:

  • Has exact match (precīza atbilsme)
  • Has close match (tuva atbilsme)
  • Has broad match (plaša atbilsme)
  • Has narrow match (šaura atbilsme)
  • Has related match (asociatīva atbilsme)

Pieejamie tēzauri:

 

EU Vocabularies - Template display
Digital Europa Thesaurus

The Digital Europa Thesaurus (DET) is a multilingual thesaurus covering the main subject matters of the European Commission's public communications.

ECLAS

Dating from 1978 when catalogues of the Central Library of the Commission of the European Communities (now the European Union) were computerised, ECLAS is a thesaurus created by the Central Library of the Commission of the European Communities for indexing the publications and documents acquired by the Central Library of the Commission. ECLAS was based on the Macrothesaurus of OECD and complemented by the ILO thesaurus. After creation of EUROVOC in 1984, convergence started in order to bring ECLAS in line with EUROVOC, but it was never complete. ECLAS contains nineteen areas of interest in a hierarchical tree structure consisting of four levels. ECLAS is fully available in English and in French.

The OP COMM ECLAS is maintained by the Publications Office of the European Union on the EU Vocabularies website. 

EuroVoc

EuroVoc is a multilingual, multidisciplinary thesaurus covering the activities of the EU. It contains terms in 24 EU languages (Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Irish, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish), plus in three languages of countries which are candidate for EU accession: Albanian, Macedonian and Serbian.  

EuroVoc is managed by the Publications Office of the European Union, which moved forward to ontology-based thesaurus management and semantic web technologies conformant to W3C recommendations as well as latest trends in thesaurus standards.  

EuroVoc users include the European Union institutions, the Publications Office of the EU, national and regional parliaments in Europe, plus national governments and private users around the world.