Sag T-781/14: Rettens dom af 28. januar 2016 — TVR Automotive mod KHIM — Cardoni (TVR ENGINEERING) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket TVR ENGINEERING — det ældre EF-figurmærke TVR — relativ registreringshindring — ingen lighed mellem tegnene — ingen risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)