Sprawa T-781/14: Wyrok Sądu z dnia 28 stycznia 2016 r. – TVR Automotive/OHIM – Cardoni (TVR ENGINEERING) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego TVR ENGINEERING — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy TVR — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak podobieństwa oznaczeń — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]