Ilmoitus tiettyjen tasoitustoimenpiteiden voimassaolon päättymisestä