Zawiadomienie o wygaśnięciu niektórych środków wyrównawczych