Oznámení o pozbytí platnosti některých vyrovnávacích opatření