Bericht van het vervallen van bepaalde compenserende maatregelen