BILAGA till Förslag till rådets beslut om undertecknande på unionens vägnar och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Staten Qatar, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan